Posts

Hãy Loại Bỏ Những Quan Điểm Tình Dục Sai Lầm Phổ Biến Sau!

Tình dục là một chủ đề cấm kỵ đối với phụ nữ, kể từ khi loài người ngừng quan hệ chỗ đông người và quyết định mặc đồ để che những bộ phận nhạy cảm của mình. Điều này khiến cho rất nhiều phụ nữ có những quan điểm sai lầm về tình dục nhưng lại e ngại chẳng dám hỏi ai hay thậm chí google để biết thông tin chính xác. Vậy những quan điểm sai lầm phổ biến nhất là gì, và đâu là sự thật đằng sau chúng?

Read more